شیرآلات قطع و وصل

شیرآلات قطع و وصل

 

شیر آلات قطع و وصل میراب شامل موارد زیر می باشد :

شیرهای کشویی

شیرهای پروانه ای فلنجدار

شیرهای پروانه ای ویفری