محصولات میراب

محصولات میراب

 

سبد محصولات میراب تمامی نیازهای شیر آلات خطوط آبرسانی را مرتفع می سازد .

شیرهای کشویی  ، شیرهای پروانه ای فلنجدار ، شیرهای پروانه ای ویفری ، شیر یکطرفه فنری( سوپاپی مکش) ، شیر یکطرفه دریچه ای فلنجدار ، شیر یکطرفه نازل دار ، شیر یکطرفه وزنه ای ترمز دار ، شیر یکطرفه وزنه ای ، شیر صافی نوع T ، شیر صافی نوع Y ، شیر هوا روزنه بزرگ (خلا شکن) ، شیر هوا دو محفظه دو روزنه ، شیر هوا دو محفظه دو روزنه با سیستم قطع وصل ، شیر هوا تک محفظه دو روزنه ، شیر هوا فاضلابی ، شیر آتش نشانی دفنی ، شیر آتش نشانی ایستاده ، شیر گلوب ، شیر فشار شکن ، شیر فشار شکن و کنترل ورودی ، شیر اطمینان ، شیر اطمینان مجهز به شیر برقی ، شیر ضربه قوچ ، شیر یکطرفه با امکان تنظیم سرعت باز و بسته شدن ، شیر کنترل پمپ ، شیر کنترل دبی ، شیر قطع و وصل مجهز به شیر برقی ، شیر کنترل سطح آب ( فلوتر ) ، شیر شکستگی خطوط لوله سبد محصولات میراب را تشکیل می دهند که بسیاری از شیر آلات فوق امکان نصب عملگر بادی و برقی را نیز دارا می باشد  . آبتین صنعت با نزدیک به دو دهه فعالیت مستمر با میراب ، تامین بسیاری از پروژه های عطیم آبرسانی در فارس را بر عهده داشته و دارد .