آشنایی با عملگرهای برقی AUMA

 

آشنایی با عملگر های برقی AUMA

 

صدها هزار از عملگر و سیستم کنترل موتور AUMA در پروسه صنایع مختلف و در تمام دنیا بکار گرفته شده اند . استفاده از تکنولوژی پیشرفته با کارآیی بالا باعث اعتماد و ضمانت کاری و اطمینان در بکار گیری های مختلف شده است .

عملگر (actuator) ، به مکانیسمی گفته می شود که انرژی ورودی را برای انجام کاری به حرکت تبدیل می نماید . در شیرهای صنعتی ، عملگر (actuator) ، به مکانیسمی گفته می شود که انرژی ورودی را به حرکت برای باز و بسته کردن و یا کنترل شیر تبدیل می نماید .

اطلاعات بیشتر در مورد عملگرها و آشنایی با عملگرهای شیرهای صنعتی : 

فایل ضمیمه 1

فایل ضمیمه 2

فایل ضمیمه 3

فایل ضمیمه 4

فایل ضمیمه 5

فایل ضمیمه 6