شیر های هوا

شیر های هوا

 

خانواده شیر های هوا میراب شامل پنج تیپ مختلف شیر شامل موارد زیر می باشد :

شیر هوا روزنه بزرگ (خلا شکن)

شیر هوا دو محفظه دو روزنه

شیر هوا دو محفظه با شیر

شیر هوا تک محفظه دو روزنه

شیر هوا فاضلابی