آشنایی با ضربه قوچ

آشنایی با پدیده ضربه قوچ 

 

 

هرگاه در مداری با خطوط لوله طولانی به عللی سرعت سیال به طور ناگهانی  تغییر کند ، موج های فشاری در شبکه به وجود خواهند آمد . این موج ها می توانند فشاری چندین برابر فشار کار سیستم را تولید کند و موجب به وجود آمدن تنش های بسیار زیادی در اجزا مدار شده و در بدترین حالات قادر به ترکاندن لوله ها ، شیر آلات و شکستن اتصالات گوناگون گردد . این پدیده را ضربه قوچ می نامند . به همین دلیل ........

بقیه مطلب در فایل ضمیمه :

دریافت فایل ضمیمه 1

دریافت فایل ضمیمه 2

دریافت فایل ضمیمه 3

دریافت فایل ضمیمه 4