آشنایی با انواع چدن

آشنایی با انواع چدن

 

چدن آلیاژی از آهن ، کربن و سیلیسیم است که همواره محتوی عناصری در حد جزئی ( کمتر از 0.1 درصد ) و عناصر آلیاژی ( بیشتر از 0/1 درصد ) بوده که به حالت ریختگی یا پس از عملیات حرارتی به کار برده می شود . عناصر آلیاژی برای بهبود کیفیت چدن برای مصارف ویژه به آن افزوده می شود . آلیاژهای چدن در کارهای مهندسی که در آنها چدن معمولی ناپایدار است به کار می روندادامه مطلب در فایلهای ضمیمه .....

دریافت فایل ضمیمه 1

دریافت فایل ضمیمه 2

دریافت فایل ضمیمه 3