انتخاب شیر های هوا

شیر های هوا و چگونگی انتخاب سایز آنها

یک مشکل اساسی در خطوط لوله وجود هوا در آنهاست که بر روی عملکرد خط لوله تاثیر گذاشته و باعث خرابی پمپ ها ، شیر های نصب شده در خط و حتی ترکیدگی خط لوله خواهد شد .

برای مطالعه بیشتر می توانید از فایلهای ضمیمه استفاده نمایید :

دریافت فایل ضمیمه یک :

دریافت فایل ضمیمه دو :

دریافت فایل ضمیمه سه :